Nowości  Transhumanizm    
 


Transhumanizm.pl > Zmysły

Zmysły

Zmysły to zdolność odbierania bodźców zewnętrznych z otaczającego świata przez narządy zmysłów (receptory).

5 zmysłów człowieka w ujęciu klasycznym:

  1. wzrok dzięki oczom
  2. słuch dzięki uszom
  3. zapach dzięki nosowi
  4. smak dzięki językowi
  5. dotyk dzięki skórze

Współczesna psychologia wyróżnia jeszcze dodatkowo 4 dalsze zmysły podporządkowywane do dotyku:

  1. zmysł bólu (nocycepcja)
  2. zmysł temperatury
  3. zmysł równowagi
  4. zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcja)