Nowości  Transhumanizm    
 


Transhumanizm.pl > Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (SI, ang. artificial intelligence, AI) to inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym (np. komputery), a nie naturalnym (mózg).

Prace nad sztuczną inteligencją stanowią dziedzinę badań naukowych informatyki na styku z neurologią, psychologią, kognitywistyką, systematyką i filozofią. Obecnie polegają one na konstruowaniu programów komputerowych i maszyn, które zdolne są do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się numerycznej algorytmizacji.

Wraz z postępującymi pracami nad coraz lepszymi systemami sztucznej inteligencji pojawia się coraz więcej obaw co do przejęcia kontroli od ludzi, stania się przez AI dominującą formą inteligencji na Ziemi.

"Powodzenie w powstaniu sztucznej inteligencji może być największym osiągnięciem w ludzkiej historii. Niestety, może to być także ostatnim, póki nie nauczymy się jak uniknąć tego ryzka." - Stephen Hawking, 2014.