Nowości  Transhumanizm    
 


Transhumanizm.pl > Robotyzacja

Robotyzacja

Robotyzacja to proces zastępowania pracy ludzkiej pracą wykonywaną przez roboty.

Obecnie robotyzacja przejawia się w coraz większej liczbie robotów przemysłowych stosowanych na całym świecie w produkcji. O ile obecnie wykonują one najczęściej z góry zaplanowane i zaprogramowane zadania to wszystko wskazuje na to, że w przyszłości roboty przemysłowe będą mogły się uczyć od ludzi wykonywać bardziej skomplikowane zadania oraz będą bardziej autonomiczne. Pojawienie się takich robotów jak Baxter spowoduje głębokie zmiany na rynku pracy - roboty przemysłowe bazujące na sztuczne inteligencji przejmą od ludzi niskopłatne prace, które wykonywane będą poza klatką ochronną tak typową dla obecnych robotów przemysłowych.